Riskutbildning för personbil: Du måste göra riskutbildning del 1(riskettan) innan du gör kunskaps- och körprovet för behörighet B. Utbildningen består av: Alkohol och droger, trötthet i trafiken och andra riskfyllda beteenden. Riskutbildningen gäller till den dag du tar ditt körkort eller i högst fem år. Tänk på att utbildningen för motorcykel inte gäller för personbil.

Riskettan

Omfattar risker med alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.

Som syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol och andra droger, trötthet och andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan.Eleven ska även få kunskap om och insikt i vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.Utbildningen ska ge stort utrymme för reflektion och diskussion. Boka in dig på utbildningen här.