Regler och villkor

Avbokning

Avbokning av körlektion måste ske 24 timmar innan körlektionen. Det hanteras själv av eleven på Elevcentralen. Alltså kan man inte ringa eller skicka ett mejl för avbokning.

Tänk på att om du blir akut sjuk skall ett sjukintyg från arbetsplats eller vårdcentral kunnas visas upp. Där ska det gå att bekräfta att du varit sjuk på det datumet och därmed undviker du att bli debiterad för lektionen.

OBS! Avbokning av Riskutbildning 2, halkan, sker 4 dagar innan. Vid akut sjukdom skall ett intyg uppvisas som måste godkännas av halkbanan.

Avbokning av Riskutbildning 1 sker 24 timmar innan start av utbildning. Vid ej uppvisat intyg vid sjukdom debiteras fullt pris.

Bokningsregler

Bokning av körlektion sker endast via Elevcentralen. En ledig körlektion kan bokas 120 minuter innan start via Elevcentral. OBS! Testlektion går att boka via reception eller telefon.

Vid köp av vara sker en förskottsbetalning på en del av priset.

Vid köp av paketpris gäller det rabatterade priset ENDAST om paketet har utnyttjats fullt ut. Vid delvis användning övergår priset till ordinarie pris.

Vid bokning av körlektion på helger eller vardag efter 18:00 tillkommer en extra kostnad på 100kr/lektion. Dessa bokningar måste godkännas av instruktören samt är endast för behövande elever.

Vid val av faktura tillkommer en faktura avgift på 35:-. Vid utebliven betalning skickas en påminnelse med påminnelseavgift på 60:-. Betalas fakturan inte in då skickas den vidare till inkasso, Kronofogden m.m.

Delbetalning

Avbetalningsmöjlighet finns enligt avtal som sker i receptionen.

Paket

Vid köp av paket gäller förskottsbetalning om inte något annat diskuterats.Ett paket gäller i 1 år. Körlektioner/teorilektioner/teorifrågor måste utnyttjas inom 1 år.

Återbetalning

Återbetalning på t.ex. ett paket sker endast om tjänsten ej har nyttjats. Har man loggat in i Elevcentralen räknas tjänsten som nyttjad och då sker ej full återbetalning.